Newsletter Vol.6 October 2021

ในเดือนนี้จะมีบทความ 1 บทความ และ 2 วีดีโอคลิป และขอย้ำการเสนอ product ใหม่ คือ USB Document ซึ่งเราใช้ชื่อว่า "คู่มือ SPSS ฉบับ Tutor" ครับ

AMOS ERROR for Starter

เวลาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AMOS ไม่ว่าจะเป็นการทำ CFA หรือ SEM มีใครเคยเจอปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่มีลักษณะเหมือนเส้นผมบังภูเขาหรือไม่

Answer is Here EP.4 Long File Path

พอเราเลือกไฟล์ SPSS ที่จะเชื่อมกับ AMOS กลับแสดง error ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็น error ข้อความอื่น แต่ความหมายใกล้เคียงกัน ที่เป็นความหมายว่าไฟล์

Answer is HERE EP.3 AMOS series "Same Variable Error"

มาต่อกันใน EP ที่ 3 กับ AMOS series วันนี้มานำเสนอปัญหา "Same Variable Error" ปัญหานี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราตั้งชื่อใน Dataset (ซึ่

Answer is HERE EP.2 AMOS series "Reference variable"

มาต่อกันใน EP ที่ 2 กับ AMOS series วันนี้มานำเสนอปัญหา "Reference variable" ปัญหานี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราลืม Fix 1 ไว้ที่เส้น Obs

Answer is HERE EP.1 AMOS series file path error

ในบางครั้งเวลาใช้งาน AMOS แล้วเกิด error นี้ จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง??? error นี้ แจ้งเราว่า พยายามหาไฟล์ข้อมูลจาก spss ที่ชื่อว่า 06SEM.sav