top of page
Basic Statistic SPSS Handbook

Special price

Basic Statistic SPSS - Handbook // คู่มือสถิติพื้นฐานด้วย SPSS

เป็นคู่มือในรูปแบบของ Tutor ที่สอนเป็นสไลด์ กระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานโปรแกรมได้เลย 

eBook version จะให้ดาวน์โหลดทั้งเอกสาร pdf และไฟล์วิดีโอสอนการใช้ รวมถึงไฟล์ตัวอย่างฝึกทำ **ไม่มีเอกสารปริ้น USB สมุดโน็ต ปากกา แฟ้มเอกสาร ให้**

[สั่งซื้อได้ทันที]


---


เนื้อหาภายในคู่มือมี 4 Session 19 Topics + 8 Lab Practices


Session 1 ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ
-สถิติกับการวิจัย
-ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
-ระดับตัวแปร
-ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูล
-สมมติฐาน
-ระดับนัยสำคัญ


Session 2 ภาพรวมของโปรแกรม
-Variable view/ Data view
-การ Import data file
-การ recode
-การ compute data
-การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
-การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติความเบ้ ความโด่ง


Session 3 การวิเคราะห์สถิติสองตัวแปร
-การวิเคราะห์ Chi-square + Software Practice
-การวิเคราะห์ Correlation + Software Practice
-การวิเคราะห์ Independent Sample t-test + Software Practice
-การวิเคราะห์ One Way ANOVA + Software Practice
-การวิเคราะห์ Pair Sample t-test + Software Practice
-การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วย Cronbach Alpha + Software Practice
***Software Practice จะเป็น VDO สอนการคลิกจากโปรแกรม***


Session 4 Special Issue: Non-Parametric
-แนะนำเบื้องต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric

---

>>"VDO ตัวอย่าง"(คลิก) การวิเคราะห์จากโปรแกรม (Lab Pracitce) 

>>มีเนื้อหากว่า 90 slide

>>ตัวอย่างเนื้อหา คลิกเลย

***ราคา มีดังนี้***
eBook version ราคา 490 บาท 

**เตรียมลิงก์ดาวน์โหลดและพร้อมส่งภายใน 1 วัน** 

สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางดังนี้

GB Prime Pay ราคา 449 บาท

LineShop 429 บาท

โอนตรง 399 บาท

-----------------------------------------

>>>สั่งซื้อโดยตรง (โอนเงิน) ราคา 399.- Buy@Facebook

-----------------------------------------


หรือสอบถามเพิ่มเติม

tel.086-555-5949
line: @SmartResearchThai

FB: SmartResearchThai

Sample VDO
(Lab Practice)

Wait a minute

เรายังมีคอร์สออนไลน์ เรียนด้วยตนเอง ผ่าน VDO มีเอกสาร ไฟล์ต่างๆ ให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียนครบ สนใจสมัครเรียนได้ที่ 

"Basic Stat by SPSS Online Course"

ซื้อเลยตอนนี้

https://shop.gbprimepay.com/smartresearchthai/ebook-spss

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

tel.086-555-5949
line: @SmartResearchThai

FB: SmartResearchThai

bottom of page