top of page
web_banner_fullcourse_1800-750_center5.jpg

แนะนำคอร์สออนไลน์

เรียนสถิติออนไลน์

การเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รวมถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นั้น

การทำวิจัยเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก บ้างเรียกว่าสัมมนา ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรืออาจะเรียกเป็นอย่างอื่น ซี่งในการวิจัยเหล่านั้นมีทั้งเป็นการวิจัยที่เป็นการทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะในเชิงปริมาณจะต้องนำสถิติเข้ามาช่วยในการหาคำตอบ

ในสมัยเรียนปริญญาตรี อาจจะต้องทำวิจัย ทำสถิติกัน หรือแม้กระทั่งเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก แต่กลับไม่ได้เรียนสถิติมาก่อน หรือเรียนมาแล้วแต่ลืม คืนครู คืนอาจารย์ไปกันหมดแล้ว ประเด็นเหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์สถิติเป็นความยาก ไม่อยากเข้าใกล้ ต้องการหนีจาก “มัน” แต่ท้ายที่สุด เราก็ต้องเผชิญหน้ากับ “มัน”

วันนี้ ผมขอนำเสนอตัวช่วยที่จะทำให้การเรียนสถิติ “ง่ายขึ้น” ทำให้เราสามารถหน้ากับ “มัน” ได้อย่างไม่กลัวอีกต่อไป

คอร์สออนไลน์สถิติพื้นฐาน 'Basic Statistic by SPSS' ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่เหมาะสำหรับการวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
👉Chi-square
👉Correlation
👉t-test
👉Anova
👉Pair test
👉Cronbach Alpha
👉พร้อมด้วย Special Issue เรื่อง Non-Parametric ที่เหมาะสำหรับงานสายวิทยาศาสตร์ที่ข้อมูลไม่แจกแจงเป็นโค้งปกติ

บทเรียนเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง สอนง่ายสไตล์ติวเตอร์ เน้นใช้ภาษาทั่วไปเหมือนเพื่อนคุยกัน เข้าใจง่ายสุดๆ✨
📚แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน 19 หัวข้อ และ 8 แบบทดสอบ การันตีเรียนจบนำไปใช้ต่อยอดการทำงานได้จริง‼️

คอร์สนี้เหมาะกับ:
✅นักศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก
✅อาจารย์
✅นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS

#ผ่าน platform ชั้นนำ SkillLane ในราคา🔥1,190 บาท🔥
.
👉🏻 พร้อมรับสิทธิพิเศษเข้ากลุ่มไพรเวท “Basic Stat Manual – SPSS group”
เพื่อพูดคุยและปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดเวลา #จำนวนจำกัด‼️
.
📍สนใจ สมัครเลย
คลิก >> https://www.skilllane.com/courses/full-spss
หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
📳tel.086-555-5949
🆔️line: @SmartResearchThai
💌email: contact@SmartResearchThai.com
#ปรึกษาสถิติ #สอนใช้โปรแกรมสถิติ #แก้ปัญหาสถิติ #คอร์สสถิติ #เรียนสถิติ

Course Background

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัย ทั้งในการเรียน การศึกษา การทำงาน การทำผลงานวิชาการต่างๆ  เช่น t-test, ANOVA, Chi-square, Correlation ด้วยโปรแกรม SPSS

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอนต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ

 • พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับปริญญาและระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติต้องพบเจอ

 • เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน ช่วยทบทวนการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเหล่านี้ ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ความรู้ ความเข้าใจในสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • สามารถใช้งานโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นได้

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด

ระยะที่ใช้เวลาในการเรียน:

 • เนื้อหา 4 session 19 topic + 8 Lab practice

 • ระยะเวลาเรียน สามารถเรียนจบ เข้าใจ ทำเป็นได้ภายใน 1 วัน

 • เข้าเรียนซ้ำในระบบได้ ไม่มีวันหมดอายุ

 • ไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียน

ตัวอย่าง: Sesseion2 - DataView-VariableView

Course Content

Pre-session:

 • แนะนำคอร์ส

 • ภาพรวมเนื้อหาภายในคอร์ส

Session 1: ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ:

 • Topic 1.1 สถิติกับการวิจัย

 • Topic 1.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง

 • Topic 1.3 ระดับตัวแปร

 • Topic 1.4 ความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • Topic 1.5 สมมติฐาน

 • Topic 1.6 ระดับนัยสำคัญ

Session 2: ภาพรวมของโปรแกรม:

 • Topic 2.1 DataView-VariableView

 • Topic 2.2 Import data file

 • Topic 2.3 Recode

 • Topic 2.4 Compute data

 • Topic 2.5 การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

 • Topic 2.6 การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ความเบ้ ความโด่ง

 • Lab practice Session2

Session 3: การวิเคราะห์สถิติการวิจัยพื้นฐาน:

 • Topic 3.1 การวิเคราะห์ Chi-square

  • Lab Practice 3.1 Chi-square

 • Topic 3.2 การวิเคราะห์ Correlation

  • Lab Practice 3.2 Correlation

 • Topic 3.3 การวิเคราะห์ Independent Sample t-test

  • Lab Practice 3.3 Independent Sample t-test

 • Topic 3.4 การวิเคราะห์ One Way ANOVA

  • Lab Practice 3.4 One Way ANOVA

 • Topic 3.5 การวิเคราะห์ Pair Sample t-test

  • Lab Practice 3.5 Pair Sample t-test

 • Topic 3.6 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วย Cronbach Alpha

  • Lab Practice 3.6 Cronbach Alpha

Session 4: Special Issue: Non-Parametric:

 • แนะนำเบื้องต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric

  • Lab Practice Session 4: Non-Parametric

ต้องการสมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกสมัครเรียนได้เลย

bottom of page