top of page

Full Stat Training
(private course)

Full Training: Welcome

คอร์สสอนสด

(ออนไลน์)

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ
   

SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติ ต้องพบเจอ
 

เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน ช่วยทบทวนการวิเคราะห์สถิตินี้ ได้อย่างสบายใจ

คอร์สสถิตินี้ เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจในสถิติ ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด

 • ความเป็นส่วนตัวในการเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

ระยะที่ใช้เวลาในการเรียน

 • ระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง

 • ภายใน 1-2 วัน แบ่งวันเรียนได้ตามสะดวก

 • เรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Meet, Zoom, หรือ Team พร้อมอัดหน้าจอไว้ทบทวน

 • **Onsite มีค่าเดินทางเพิ่มเติม**

Full Training: Welcome

สอบถามเพิ่มเติมได้ทันที

โทร 086-555-5949 หรือ

คลิกเลยทั้ง Line และ Facebook chat

ประวัติผู้สอน CV

 
 

 

 

bottom of page