top of page
06PrivateOnlineCourse_ads_Regression_vblog.jpg

Regression Analysis: Linear & Logistic
Private Course [online]

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติยอดฮิตที่ถูกใช้ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอีกหลากหลายสาขา ที่เน้นการพยากรณ์ หรือการหาปัจจัยที่ส่งผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ Regression Analysis หรือ การวิเคราะห์สมการถดถอย

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ

  SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์ ต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน ช่วยทบทวนการวิเคราะห์สมการถดถอย หรือ Regression นี้ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ สมการถดถอยหรือ Regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจใน การวิเคราะห์สมการถดถอยหรือ Regression ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • สามารถสอบถามปัญหาสถิติ การใช้งานโปรแกรม ได้ตลอดผ่านช่องทางไลน์

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด 

 • ความเป็นส่วนตัวในการเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย:

เนื้อหา 3 session 17 topic
Session 1 Linear Regression การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

 • 1.1 Purpose จุดมุ่งหมาย

 • 1.2 Type of Linear Regression  ประเภทของการถดถอยเชิงเส้น

 • 1.3 Sample Size ขนาดตัวอย่าง

 • 1.4 Equation สมการ

 • 1.5 Dummy ตัวแปรหุ่น

 • 1.6 Assumption ข้อตกลงเบื้องต้น

 • 1.7 สรุปแนวคิดสำคัญ Multiple Linear Regression

 • 1.8 ตัวอย่าง (1) Multiple Linear Regression
   

Session 2 Logistic Regression การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจีสติกส์

 • 2.1 Purpose จุดมุ่งหมาย

 • 2.2 Type of Logistic  ประเภทของการถดถอยโลจีสติกส์

 • 2.3 Logistic Function ฟังก์ชันโลจีสติกส์

 • 2.4 Sample Size ขนาดตัวอย่าง

 • 2.5 Equation สมการ

 • 2.6 Assumption ข้อตกลงเบื้องต้น

 • 2.7 สรุปแนวคิดสำคัญ Logistic Regression

 • 2.8 ตัวอย่าง (2) Logistic Regression
   

Session 3 Extra Issue: Outlier

รูปแบบการเรียน

 • ระยะเวลาภายใน 3-4 ชั่วโมง

 • เรียนออนไลน์ผ่าน Meet, Zoom, หรือ Team พร้อมอัดหน้าจอไว้ทบทวน

 • แบบ Onsite มีค่าเดินทาง 

 • สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีกำหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์

ค่าใช้จ่าย:

 • 5,000 บาท

 • ชำระค่าเรียนผ่านทางบัญชี บริษัท สมาร์ทรีเสิร์ชไทย จำกัด

สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai // Tel.0865555949

Course Online Regression

คอร์สออนไลน์ Regression Analysis

หรือสนใจสั่งซื้อคู่มือแบบ eBook

Regression Analysis Handbook via "MEB"

Short Story of Regression Analysis: Linear and Logistic. Handbook for Beginner

คู่มือ Regression Analysis สำหรับมือใหม่  ฉบับ Tutor อ่านง่ายสไตล์ eBook สั่งซื้อผ่านเว็บ Meb 

คลิกเพื่อสั่งซื้อได้เลย 

bottom of page