top of page
PrivateOnlineCourse_RepeatedMeasure

Repeated Measure Analysis
Private Course [online]

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติที่เกี่ยวกับการทดลองโดยเฉพาะการทดลองแบบ “ก่อน-หลัง” เช่น การเรียน หลังเรียน หรือทดสอบยาขนิดใหม่ตามช่วงเวลาที่ผ่านไป ที่เรียกว่า การทดสอบความแปรปรวนซ้ำหรือ Repeated Measure

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ

  SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์ ต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน
  ช่วยทบทวนการวิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนซ้ำหรือ Repeated Measure นี้ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การวิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนซ้ำหรือ Repeated Measure
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจใน การวิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนซ้ำหรือ Repeated Measure ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • สามารถสอบถามปัญหาสถิติ การใช้งานโปรแกรม ได้ตลอดผ่านช่องทางไลน์

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด 

 • ความเป็นส่วนตัวในการเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย:

เนื้อหา 5 Topics

 • ความหมายของการวิเคราะห์ความแปรปรวนซ้ำ

 • ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนซ้ำ

 • กรณีศึกษา

 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล        

 • การแปลผล

รูปแบบการเรียน

 • ระยะเวลาภายใน 1-2 ชั่วโมง

 • เรียนออนไลน์ผ่าน Meet, Zoom, หรือ Team พร้อมอัดหน้าจอไว้ทบทวน

 • แบบ Onsite มีค่าเดินทาง 

 • สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีกำหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์

ค่าใช้จ่าย:

 • 3,000 บาท

 • ชำระค่าเรียนผ่านทางบัญชี บริษัท สมาร์ทรีเสิร์ชไทย จำกัด

สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai // Tel.0865555949

หรือสนใจสั่งซื้อคู่มือแบบ eBook

Repeated Measure Analysis Handbook via "MEB"

Repeated Measure fast track: Handbook By SmartResearchThai

คู่มือ Repeated Measure by SPSS ฉบับ Tutor อ่านง่ายสไตล์ eBook สั่งซื้อผ่านเว็บ MEB

คลิกเพื่อสั่งซื้อได้เลย 

bottom of page