top of page

Repeated Measure
fast track : Online Course

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ หรือ Repeated Measure Analysis หรือ Repeated ANOVA เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดความแตกต่างของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น การทดสอบการให้ยาสำหรับลดค่าน้ำตาลในเลือด แบ่งการทดลองเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการทดลอง การทดลองผ่านไป 3 เดือน และการทดลองผ่านไป 6 เดือน เพื่อต้องการทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป “ยา” ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงไปหรือไม่

วันนี้ ผมขอนำเสนอตัวช่วยที่จะทำให้การเรียน Repeated Measure “ให้ง่ายขึ้น” ทำให้เราสามารถวิเคราะห์งานวิจัยได้สมบูรณ์

📚คอร์สออนไลน์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ Repeated Measure by SPSS ประกอบไปด้วย 5 topics ได้แก่
👉Topic 1 : Definition คือการวิเคราะห์อะไร
👉Topic 2 : Assumption ต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นอะไร
👉Topic 3 : Example ตัวอย่างการวิเคราะห์
👉Topic 4 : How to วิธีการวิเคราะห์
👉Topic 5 : Interpret การแปลผล

บทเรียนเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง สอนง่ายสไตล์ติวเตอร์ เน้นใช้ภาษาทั่วไปเหมือนเพื่อนคุยกัน เข้าใจง่ายสุดๆ✨

คอร์สนี้เหมาะกับ:
✅นักศึกษาปริญญาโท-เอก

อาจารย์

นักวิจัย

นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การวิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนซ้ำหรือ Repeated Measure ในการทำวิจัย​

🔥ในราคา 590 บาท🔥ผ่านช่องทาง SmartResearchThai โดยตรง
.
📍สนใจ ทัก Inbox เพื่อยืนยันการสมัคร

Facebook Messenger

Line@
หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
📳tel.086-555-5949
🆔️line: @SmartResearchThai
💌email: contact@SmartResearchThai.com
#ปรึกษาสถิติ #สอนใช้โปรแกรมสถิติ #แก้ปัญหาสถิติ #คอร์สสถิติ #เรียนสถิติ

หากท่านสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

จะได้รับรหัสผ่านเพื่อ Enroll เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

bottom of page