top of page
Basic Statistic SPSS Private Course

Basic Statistic by SPSS Private Course [online]

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัย ทั้งในการเรียน การศึกษา การทำงาน การทำผลงานวิชาการต่างๆ  
  เช่น t-test, ANOVA, Chi-square, Correlation ด้วยโปรแกรม SPSS

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ

  SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน ช่วยทบทวนการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเหล่านี้ ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจในสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • เข้ากลุ่มสอบถามปัญหาสถิติ การใช้งานโปรแกรม

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด

 • ความเป็นส่วนตัวในกาเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

ระยะที่ใช้เวลาในการเรียน

 • เนื้อหา 4 sessions 19 topics + 8 Lab practices

 • ระยะเวลาภายใน 4 ชั่วโมง สามารถแบ่งเรียน 2 วันได้

 • เรียนผ่าน Meet, Zoom, หรือ Team

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย:
 

       Session 1 ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ

 • สถิติกับการวิจัย

 • ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

 • ระดับตัวแปร

 • ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูล

 • สมมติฐาน

 • ระดับนัยสำคัญ

  Session 2 ภาพรวมของโปรแกรม

 • Variable view/ Data view

 • การ Import data file

 • การ recode

 • การ compute data

 • การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

 • การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติความเบ้ ความโด่ง

  Session 3 การวิเคราะห์สถิติสองตัวแปร

 • การวิเคราะห์ Chi-square + Software Practice

 • การวิเคราะห์ Correlation + Software Practice

 • การวิเคราะห์ Independent Sample t-test + Software Practice

 • การวิเคราะห์ One Way ANOVA + Software Practice

 • การวิเคราะห์ Pair Sample t-test + Software Practice

 • การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วย Cronbach Alpha + Software Practice

 • Session 4 special Issue: Non-Parametric

 • แนะนำเบื้องต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric

ค่าใช้จ่าย:

 • 6,000 บาท

 • แบบ Onsite มีค่าเดินทาง พร้อมรับเอกสารแบบปริ้น และ USB ที่ระลึก (แล้วแต่กรณี)

 • สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีกำหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์

 

สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai // Tel.0865555949

หรือเรียนด้วยตนเอง

Basic Stat by SPSS

Online Statistic Course

Course Online SPSS

NEW 

"SmartResearchThai

Online Courses"

เรียนสถิติด้วยตนเอง อัดแน่นด้วยเนื้อหาสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 

🔥"Basic Stat by SPSS"🔥

[full course]

เนื้อหา 4 Sessions 19 Topics + 8 Lab Practice

ไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียน เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

...ในราคา 890฿ เท่านั้น ... (จากปกติ 1490)

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง (หัวข้อ 1.1 สถิติกับการวิจัย)

📌สนใจสมัครเรียนได้ที่ 

คลิกเพื่อสมัครเรียน

bottom of page