Model Identification

"Model identification หรืออาจจะเรียกว่า ความเป็นไปได้ค่าเดียว" หมายถึง การคำนวณว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นมานั้นมี parameter เพียงพอหรือไม่

Newsletter Vol.11 March 2022

จดหมายข่าว SmartResearchThai ฉบับที่ 11 เดือนมีนาคม ปี 2022 จะเป็นการเรียบเรียงใหม่ กับ 3 บทความที่เกี่ยวกับเรื่อง Moderator

Introduction to Moderator

บทความนี้เกี่ยวกับ Moderator จากที่มีหลายบทความแล้ว แต่พูดในมิติอื่นๆ เช่น มิติการใช้โปรแกรม มิติ Latent Moderator จึงอยากย้อนสู่จุดเริ่มต้น

Path Analysis Moderator-AMOS sample

การวิเคราะห์ Path Analysis Moderator ด้วยโปรแกรม Mplus มาในบทความนี้จะขอนำตัวอย่างการใช้งานใน AMOS จากคลิปของ James Gaskin มาฝากกันครับ

Newsletter Vol.9 January 2022

จดหมายข่าวฉบับนี้จะมี 2 บทความ กับ อีก 1 วิดีโอคลิป และที่สำคัญในปี 2022 นี้จะมีโปรเจคที่จะเปิดเป็นคอร์สออนไลน์เต็มตัว ฝากติดตามกันด้วยครับ

Newsletter Vol.8 December 2021

จดหมายข่าวฉบับที่ 8 เดือนธันวาคม มีบทความใหม่ 2 บทความครับ คือ 1) Multiple Group Analysis และ 2) Correlation is simple but not easy ไปติดตาม

CFA series (1) Introduction CFA

ในการวิเคราะห์ CFA นั้น มีได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อยืนยันองค์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในโมเดลนั้นๆ

Multiple Group Analysis [Moderator-AMOS]

ตัว Multiple Group Analysis หรือ MGA เนี่ย มักจะถูกนำไปทดสอบโมเดลเมื่องานนั้นๆ ต้องการทดสอบระหว่างกลุ่ม เช่น เพศ อายุ หรือตัวแปรอื่นใด

Newsletter Vol.6 October 2021

ในเดือนนี้จะมีบทความ 1 บทความ และ 2 วีดีโอคลิป และขอย้ำการเสนอ product ใหม่ คือ USB Document ซึ่งเราใช้ชื่อว่า "คู่มือ SPSS ฉบับ Tutor" ครับ

AMOS ERROR for Starter

เวลาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AMOS ไม่ว่าจะเป็นการทำ CFA หรือ SEM มีใครเคยเจอปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่มีลักษณะเหมือนเส้นผมบังภูเขาหรือไม่

Answer is Here EP.4 Long File Path

พอเราเลือกไฟล์ SPSS ที่จะเชื่อมกับ AMOS กลับแสดง error ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็น error ข้อความอื่น แต่ความหมายใกล้เคียงกัน ที่เป็นความหมายว่าไฟล์

SEM software compare

บทความวันนี้จะทำการทดสอบโปรแกรมทางสถิติ 3 ตัวในการวิเคราะห์ SEM ว่าได้ผลอย่างไร มีอะไรที่น่าสนใจในแต่ละโปรแกรมได้แก่ AMOS LISREL และ Mpls

Answer is HERE EP.3 AMOS series "Same Variable Error"

มาต่อกันใน EP ที่ 3 กับ AMOS series วันนี้มานำเสนอปัญหา "Same Variable Error" ปัญหานี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราตั้งชื่อใน Dataset (ซึ่