top of page
Dataanalysis_type3.png

Data Analysis

วิเคราะห์ข้อมูล สถิติวิจัย

สถิติขั้นพื้นฐาน SPSS
สถิติขั้นสูง AMOS-LISREL-Mplus-PROcessMacro
Regression-EFA-CFA-SEM-Mediation-Moderation-MGA

Data Analysis: Welcome
Data Analysis: Text

บริการ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
.
.
🔥ปัญหา:
👉ต้องการผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย
👉ไม่มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
👉อยากได้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
.
หากคุณกำลังมีปัญหาเหล่านี้ในการทำวิจัย โดยเฉพาะด้านสถิติ
เราเสนอบริการ "วิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย"
.
📌บริการนี้เหมาะกับใคร:
👉บริการนี้เหมาะกับทั้งนักศึกษา ป.โท และป.เอก ที่กำลังติดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
👉บริการนี้เหมาะกับนักวิชาการ นักวิจัยที่กำลังทำผลงานวิชาการ โดยติดปัญหาด้านสถิติ
.
📌สิ่งที่ได้รับ
👉การให้คำปรึกษาทางสถิติ
👉ผู้ช่วยในการวิเคราะห์สถิติ ทั้งสถิติขั้นพื้นฐาน และ ขั้นสูง เช่น Regression, EFA, CFA, SEM ด้วยโปรแกรม SPSS, AMOS, LISREL, Mplus, PROcessMacro
👉ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมไฟล์ output ต่างๆ
👉ตารางนำเสนอค่าตัวเลข และบรรยายใต้ตาราง
👉รายงานผลการวิเคราะห์ (optional)
.
.
🔥ค่าบริการ จะคิดตามเนื้อหางาน สามารถส่งเนื้อมาให้ดูเบื้องต้นได้ที่เมล หรือปรึกษา พูดคุยเบื้องต้นได้ที่
📳 tel.086-555-5949
💌 contact@smartresearchthai. com
🆔️ line: @smartresearchthai
(https://lin.ee/CQ8ByRC)
#️⃣ FB: smartresearchthai
(m.me/smartresearchthai)

❤แล้วพบกัน SmartResearchThai❤

Data Analysis: Welcome
Training_BasicStat_Green.png

สถิติขั้นพื้นฐาน

สถิติขั้นพื้นฐาน SPSS:

t-test, ANOVA, Correlation, Chi-square, Cronbach Alpha, Reliability, Non-Parametric, Pair t-test

Training_AdvancedStat_Blue.png

สถิติขั้นสูง

สถิติขั้นสูง:

Regression, EFA, Repeated Measure

CFA, SEM, Mediation, Moderation, Mulitple Group Analysis, Latent Moderation, Invariance testing

Training_PROcess_v3.png

Mediation Moderation by PROcessMacro

การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง ตัวแปรกำกับ Mediation Moderation ด้วย PROcessMacro (Hayes)

Training_AMOS_v2_2.png

สถิติขั้นสูงด้วย AMOS/ LISREL/Mplus

การวิเคราะห์องค์ประกอบ CFA
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM
การวิเคราะห์พหุกลุ่ม MGA

Data Analysis: Services

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

📳 tel.086-555-5949
💌 contact@smartresearchthai. com
🆔️ line: @smartresearchthai
(https://lin.ee/CQ8ByRC)
#️⃣ FB: smartresearchthai
(m.me/smartresearchthai)

Data Analysis: Contact
bottom of page