top of page
Mediation Moderation Analysis by PROcessMacro Private Course

Med-Mod by PROcessMacro Private Course [online]

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติขั้นสูง  โดยเฉพาะเรื่องตัวแปรคั่นกลาง Mediation และตัวแปรกำกับ Moderation

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ
   

SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน
ช่วยทบทวนการวิเคราะห์ Mediation Moderation นี้ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ Mediation Moderation ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจใน Mediation Moderation ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • เข้ากลุ่มสอบถามปัญหาสถิติ การใช้งานโปรแกรม

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด ไฟล์ plugins ของโปรแกรม

 • ความเป็นส่วนตัวในกาเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

ระยะที่ใช้เวลาในการเรียน

 • เนื้อหา 2 session 11 topics

 • ระยะเวลาภายใน 3 ชั่วโมง

 • เรียนผ่าน Meet, Zoom, หรือ Team

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย:

 • Session 1 ตัวแปรคั่นกลาง Mediation Analysis

 • หลักการพื้นฐาน : ความหมายและลักษณะของตัวแปรคั่นกลาง

 • หลักการพื้นฐาน : ประเภทตัวแปรคั่นกลาง

 • หลักการพื้นฐาน : อิทธิพลทางอ้อม

 • หลักการพื้นฐาน : อิทธิพลโดยรวม

 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง Model No.4

 • การแปลผลการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลางจากโปรแกรม PROcessMacro
   

 • Session 2 ตัวแปรกำกับ Moderation Analysis

 • หลักการพื้นฐาน : ความหมายและลักษณะของตัวแปรกำกับ

 • หลักการพื้นฐาน : ประเภทของตัวแปรกำกับ

 • หลักการพื้นฐาน : ประเภทผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์

 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับ Model No.1

 • การแปลผลการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับจากโปรแกรม PROcessMacro

 

ค่าใช้จ่าย:

 • 5,000 บาท

 • แบบ Onsite มีค่าเดินทาง 

 • สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีกำหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์

 

สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai // Tel.0865555949

ProcessMacro Handbook via "MEB"

Mediation-Moderation by PROcessMacro "Handbook"

คู่มือ Mediation Moderation by PROcessMacro ฉบับ Tutor อ่านง่ายสไตล์ eBook สั่งซื้อผ่านเว็บ Meb 

คลิกเพื่อสั่งซื้อได้เลย 

bottom of page