top of page

Newsletter Vol.29 September 2023


newsletter vol.3 July 2021
SmartResearchThai Newsletter vol.29 September 2023


Newsletter Vol.29 September 2023 จดหมายข่าว SmartResearchThai ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน ปี 2566 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มี 1 บทความ กับอีก 1 วิดีโอ เกี่ยวกับเรื่อง ANCOVA นอกจากนี้ ยังมีคลิปเต็มและคลิปสั้นทาง SHORTS Tiktok รวมถึง Service ต่างๆ มาติดตามกันได้เลยครับ 

1.Article (blog)


Research Article (5) Research Guideline "Burnout"
Stat Article: "ANCOVA"

เป็นบทความแนะนำเกี่ยวกับสถิติตัวสำคัญอีกตัวคือ ANCOVA ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เราเลยอยากมานำเสนอ ทำความเข้าใจสถิติตัวนี้กันแบบกระชับ ให้เข้าใจง่ายกันสักหน่อยครับ โดยขออ้างอิงจากหนังสือของ อ.กัลยา วานิชย์บัญชา เช่นเดิมครับสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้1) เงื่อนไขเรื่องตัวแปร ดังนี้

  • ตัวแปรต้นเป็นช้อยเป็นหลัก ตัวเลขเสริมได้

  • ตัวแปรตามเป็นตัวเลขจำนวน 1 ตัว หลักการเหมือน ANOVA ทุกประการ

  • เช่น รูปแบบการสอน (2 แบบ) มีผลต่อคะแนนสอบ โดยมี IQ เป็นตัวแปรร่วมหรือไม่


2) ข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้

  • หลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับ ANOVA ก็คือ ตัวแปรตามต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ

  • มีข้อสันนิษฐานว่าตัวแปรร่วมเข้ามามีบทบาท


3) คำสั่งในการวิเคราะห์ ดังนี้

  • Analyze >> General Linear Model >> Univariate

  • เลือกตัวแปรต้นไว้ที่ Fixed Factor

  • เลือกตัวแปรตามไว้ที่ Dependent Variables

  • เลือกตัวแปรร่วมไว้ที่ Covariateติดตามเนื้อหาเต็มๆ ได้ที่

2.VDOVDO มี 1 เรื่อง ที่นำเสนอเนื้อหาในบล็อก คือ ANCOVA ในรายการ For You Statistics
3.Services


บริการต่างๆ ของทาง SmartResearchThai ขอแบ่งเป็น 4 หมวดหลักๆ ดังนี้


Consult and Coaching


Stat Coaching All in One
Stat Coaching All in One

ให้คำปรึกษาและโค้ช จะเป็นบริการที่ช่วยในการให้คำปรึกษาทางสถิติและสอนการใช้โปรแกรมสถิติ ให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงร่างเพื่อร่วมสร้างโมเดล แนะนำว่าโมเดลควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร ทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาโมเดล อะไรคือ CFA อะไรคือ SEM อะไรคือ Mediation Moderation ตลอดจนขั้นตอนเก็บข้อมูลแล้ว ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ติดปัญหาการใช้โปรแกรม ไม่เข้าใจโปรแกรม ต้องการผู้ช่วย เราช่วยคุณได้


ไม่ว่าจะเป็นสถิติพื้นฐาน Chi-square, Correlation, t-test, ANOVA, pair t-test, Cronbach Alpha.

สถิติขั้นสูง Regression: Linear, Logistic, EFA, CFA, SEM, Mediation, Moderation. ด้วยโปรแกรม AMOS LISREL Mplus PROcessMacro, SmartPLS.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.Training and Lecture


Full Training AMOS LISREL MPLUS SPSS
Full Training AMOS LISREL MPLUS SPSS

สอนสถิติและการใช้งานโปรแกรมเต็มรูปแบบคล้ายการ Lecture แต่สอนในสไตล์ติวเตอร์ เข้าใจง่าย

พูดคุยสอบถามได้ตลอด


มีทั้งสถิติพื้นฐาน SPSS: Chi-square, Correlation, t-test, ANOVA, pair t-test, Cronbach Alpha, Non-Parametric. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smartresearchthai.com/tutorspss


สถิติขั้นสูง SEM: ทบทวนเนื้อหา EFA, CFA, SEM, Mediation ด้วยโปรแกรม AMOS LISREL Mplus ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


และโปรแกรมพิเศษ PROcessMacro เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Mediation, Moderation ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smartresearchthai.com/tutorprocessmacro


และพิเศษสุด คอร์สออนไลน์ SPSS สามารถเรียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบวิดีโอ


สนใจเรียน คลิกเพื่อสมัครเรียนได้เลย
.Data Analysis


Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลในสถิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติพื้นฐาน SPSS และสถิติขั้นสูง SEM AMOS LISREL Mplus ProcessMacro รวมถึง SmartPLS


ค่าใช้จ่ายคิดตามเนื้อหางาน ส่งไฟล์งานทั้งหมดให้ ให้คำแนะนำเบื้องต้นในผลลัพธ์ของงาน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smartresearchthai.com/analysis.Handbook


Short Story of Regression Analysis Handbook
Short Story of Regression Analysis Handbook

สำหรับคู่มือ เรามีถึง 4 เรื่อง ได้แก่


สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดและทำการสั่งซื้อโดยตรงได้เลยครับ 

และติดตาม VDO อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งกด subscribe ได้ที่
สามารถติดตามบทความสถิติอื่นอีกมากได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ


สามารถติดตาม ep.อื่นๆ ได้ในช่อง SmartResearchThai channel ได้เลยครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ


'นึกถึงสถิติ นึกถึงเรา Smart Research Thai'ร่วมติดตามได้ทุกช่องทาง

follow or subscribe in any channel

.

tel.086-555-5949

line: @SmartResearchThai

Blockdit: SmartResearchThai

Youtube: SmartResearchThai

Facebook: SmartResearchThai

#ปรึกษาสถิติ #สอนใช้โปรแกรมสถิติ #แก้ปัญหาสถิติ
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page