03eBook-version_square_noprice_type2_blog.jpg
 

Special price

 
 
 

Basic Statistic SPSS - Handbook // คู่มือสถิติพื้นฐานด้วย SPSS

เป็นคู่มือในรูปแบบของ Tutor ที่สอนเป็นสไลด์ กระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานโปรแกรมได้เลย 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1) Full Version ประกอบไปด้วยเอกสารปริ้นให้ USB บรรจุไฟล์ pdf ไฟล์วิดีโอสอนการคลิกใช้โปรแกรม และไฟล์ตัวอย่างไว้ฝึกทำ พร้อมสมุดโน็ต ปากกา แฟ้มเอกสาร ส่งให้ทางไปรษณีย์ **ฟรี**

[ติดต่อโดยตรงเพื่อจัดทำ]

2) USB version ประกอบไปด้วย USB บรรจุไฟล์ pdf และวิดีโอสอนการคลิกใช้โปรแกรม และไฟล์ตัวอย่างไว้ฝึกทำ พร้อมสมุดโน็ต ปากกา ส่งให้ทางไปรษณีย์ **ฟรี**

[ติดต่อโดยตรงเพื่อจัดทำ]

3) eBook version จะให้ดาวน์โหลดทั้งเอกสาร pdf และไฟล์วิดีโอสอนการใช้ รวมถึงไฟล์ตัวอย่างฝึกทำ **ไม่มีเอกสารปริ้น USB สมุดโน็ต ปากกา แฟ้มเอกสาร ให้**

[สั่งซื้อได้ทันที]

---
เนื้อหาภายในคู่มือมี 4 Session 19 Topics + 8 Lab Practices


Session 1 ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ
-สถิติกับการวิจัย
-ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
-ระดับตัวแปร
-ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูล
-สมมติฐาน
-ระดับนัยสำคัญ

Session 2 ภาพรวมของโปรแกรม
-Variable view/ Data view
-การ Import data file
-การ recode
-การ compute data
-การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
-การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติความเบ้ ความโด่ง

Session 3 การวิเคราะห์สถิติสองตัวแปร
-การวิเคราะห์ Chi-square + Software Practice
-การวิเคราะห์ Correlation + Software Practice
-การวิเคราะห์ Independent Sample t-test + Software Practice
-การวิเคราะห์ One Way ANOVA + Software Practice
-การวิเคราะห์ Pair Sample t-test + Software Practice
-การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วย Cronbach Alpha + Software Practice
***Software Practice จะเป็น VDO สอนการคลิกจากโปรแกรม***

Session 4 Special Issue: Non-Parametric
-แนะนำเบื้องต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric


---

>>"VDO ตัวอย่าง"(คลิก) การวิเคราะห์จากโปรแกรม (Lab Pracitce) 

>>มีเนื้อหากว่า 90 slide

>>ตัวอย่างเนื้อหา คลิกเลย

***ราคา มีดังนี้***
1) Full version ราคา 990 บาท **ส่งฟรี** (ส่งผ่าน EMS/ Kerry)

**เตรียมเอกสารและพร้อมจัดส่งภายใน 2 -3 วัน** [ติดต่อโดยตรงเพื่อจัดทำ]


2) USB version ราคา 790 บาท **ส่งฟรี** (ส่งผ่าน EMS/ Kerry)

**เตรียมไฟล์และพร้อมจัดส่งภายใน 1-2 วัน** [ติดต่อโดยตรงเพื่อจัดทำ]


3) eBook version ราคา 490 บาท ลดเหลือ 449 บาท (ส่งแบบออนไลน์)

**เตรียมลิงก์ดาวน์โหลดและพร้อมส่งภายใน 1 วัน** [สั่งซื้อได้ทันที]

-----------------------------------------

>>>สั่งซื้อโดยตรง (โอนเงิน) ราคา 399.- Buy@Facebook

-----------------------------------------


หรือสอบถามเพิ่มเติม

tel.086-555-5949
line: @SmartResearchThai

FB: SmartResearchThai

 
 

Sample VDO
(Lab Practice)

 

Wait a minute

เรายังมีคอรส์สอนสดผ่าน Online แวะไปดูรายละเอียดได้เลยครับ

"SPSS Private Course"

 

ซื้อเลยตอนนี้

https://shop.gbprimepay.com/smartresearchthai/ebook-spss

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

tel.086-555-5949
line: @SmartResearchThai

FB: SmartResearchThai