Variable Level

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2564

Variable Level หรือระดับตัวแปร ที่เรารู้จักกันมี 4 ระดับ ได้แก่ Nominal Ordinal Interval Ratio มาดูกันว่า แต่ละคืออะไร ยังไงบ้าง

บทความนี้จะกล่าวถึง Variable Level หรือระดับตัวแปร


เชื่อว่าคนที่เรียนวิจัยมาทุกคนต้องคุ้นกับระดับตัวแปรอย่างแน่นอน ซึ่งก็มีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่ Nominal Ordinal Inter Ration ในบทความนี้จะอธิบายว่าทั้ง 4 ระดับนั้น มีความหมายอย่างไร ลองดูจากภาพสรุปนี้ก่อนครับvariable level ระดับตัวแปร
variable level ระดับตัวแปร

ภาพสรุปนี้ ถือว่า ชัดและเข้าใจง่ายมาก เราเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกก่อนเลย


  1. Nominal คือตัวแปรที่มีลักษณะเป็นช้อย โดยที่แต่ละช้อยนั้นไม่ได้เป็นการเรียงลำดับ เช่น เพศชาย เพศหญิง โสด สมรส หย่าร้าง หรืออาชีพต่าง หรือคณะ มหาวิทยาลัย เหล่านี้ล้วนอยู่ในหมวดของ Nominal

  2. Ordinal จะมีความคล้ายกับ Nominal แต่ แต่ละช้อยนั้นจะมีการเรียงลำดับกัน เช่น กลุ่มอายุ กลุ่มรายได้ ระดับชั้น ให้ลองนึกภาพเวลาตอบแบบสอบถามที่ถามช่วงอายุ แล้วเราต้องเลือกตอบว่าเราอยู่ในช่วงไหน แต่ถ้าเป็นการตอบอายุ ที่เป็นเติบตอบ หรือรายได้ที่เป็นการตอบตอบ แบบนี้จะอยู่ในอีกระดับนึง

  3. Interval จะมีลักษณะที่เป็นตัวเลข หากข้อมูลเป็นตัวเลขที่บวก ลบ คูณ หารได้ จะอยู่ในระดับ interval ขึ้น ซึ่งมีความคล้ายกับ Ratio แต่ Interval นั้นในหนังสือมักอธิบายว่า "ไม่มี 0 แท้" คำว่าไม่มีศูนย์แท้ ก็คือ ตัวเลขว่า "0" ที่เราเห็นนั้น มันไม่ได้แปลว่า "ไม่มี" แต่มันแค่มีค่าเป็น 0 เท่านั้น เช่น องศา ถ้าระ