top of page

[How to] easy scatter diagramบันทึกสั้นๆ ในวันนี้ จะมาแนะนำการคลิกเพื่อแสดงผล Scatter Diagram งายๆ ใน SPSS ครับ แค่เพียงไม่กี่คลิกก็เรียบร้อย


เริ่มต้นจากมาดูข้อมูลสมมติกันก่อนครับ


ตัวอย่างข้อมูลที่ตัดมา เน้นว่าตัวแปรที่จะนำมาสร้าง scatter diagram ควรเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ continuous ซึ่งภาพเรามีตัวแปร 5 ตัว คือ X1 X2 X3 X4 และ Y เราจะเอาตัวแปร 5 ตัวเข้ามาเล่นในการสร้างกราฟนี้กันครับ


งั้นเรามาดูวิธีการคลิกกันครับ


วิธีการคลิกโดยไปที่ Graph > Legacy Dialogs > Scatter/Dot จากนั้นจะมีตัวเลือกว่าต้องการแสดงผลภาพกราฟแบบ simpleมีตัวเลือกให้หลายตัวเลือกสำหรับการสร้างกราฟนี้ วันนี้จะมาแนะนำการสร้างกราฟ scatter แบบ simple กับแบบ matrix scatter กันครับ


simple scatter จะเป็นการสร้างกราฟจากตัวแปร 2 ตัว ง่ายๆ ตามชื่อเลยครับ

matrix scatter จะเป็นการสร้างกราฟจากตัวแปร 2 ตัว เหมือนกัน แต่ว่าจะนำเสนอทุกคู่ในครั้งเดียว เช่น จากในตัวอยา่งมี 5 ตัวแปร จะสร้างกราฟหลายคู่ดังนี้เช่น X1-X2, X1-X3, X1-X4, X1-Y แบบนี้เรื่อยไปจนครบทุกคู่


มาดูวิธีการคลิกในขั้นสุดท้ายก่อนแสดงผลกันครับ สำหรับตัว simple และ matrix


ภาพซ้ายเป็น matrix ภาพขวาเป็น simple


เรียบร้อย ทีนี้มาดูผลกันครับ ว่า simple กับ matrix เป็นอย่างไรบ้างภาพซ้ายคือผลจาก simple diagram ภาพขวาคือผลจาก matrix diagram 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับวิธีการคลิกแสดงผล scatter diagram ทั้งแบบ simple และ matrix

มีคำถาม หรือ อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทักทายกันได้ตลอดในทุกช่องทางครับ


Author information:

Nott 086-555-5949

line: @SmartResearchThai


Tag: #SPSS #ScatterDiagram #ThinkStatThinkSmartResearchThai #นึกถึงสถิตินึกถึงเรา

316 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page