top of page

Tue, 25 Jul

|

Online via Google Meet

StatCoaching Regression SPSS

StatCoaching Regression SPSS

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
StatCoaching Regression SPSS
StatCoaching Regression SPSS

เวลาและสถานที่

25 Jul 2023, 14:00 – 18:00

Online via Google Meet

เกี่ยวกับอีเวนท์

StatCoaching Regression SPSS 

service in 4 hours. consult and coaching.

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page